1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 25/06/2024 : Ερως, Ερωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα
αύριο 26/06/2024 : Μακάριος, Δαβίδ, Δαυίδ

--- τέλος ---